ogrzewana posadzka kurnika Nowoczesne posadzki inwentarskie

Hodowca drobiu, aby osiągać coraz korzystniejsze wyniki produkcyjne i ekonomiczne, szuka nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które przyniosą mu w dalszej perspektywie wymierny zysk. Dotyczy to również zaprojektowania jak najlepszego systemu ogrzewania budynków inwentarskich na fermie. Wyboru metody ogrzewania powinno dokonać się na etapie projektowania nowego budynku lub renowacji starego.

Nowym systemem ogrzewania koniecznym do nowoczesnej hodowli drobiu jest ogrzewanie podłogowe.

podgrzewane posadzki w budynkach hodowlanych podgrzewane posadzki w budynkach dla hodowli zwierzat

Korzyści ekonomiczne z zastosowania ogrzewania podłogowego


Oszczędności w ogrzewaniu

Zasilanie systemu odbywa się przy wykorzystaniu aktualnie wykorzystywanego paliwa /gaz, paliwa stałe/. Ogrzewanie podłogowe pracuje maksymalnie połowę cyklu tuczu brojlera + czas suszenia kurnika po myciu i dezynfekcji. W pozostałym czasie ciepło skumulowane w posadzce oraz wcześniej podsuszonym pomiocie dosusza pozostały obornik, Koszt energii do zasilania systemu energii nie przekracza 1,50 - 1, 80 PLN/m2 /w zależności od izolacyjności obiektu, a w szczególności sufitu.

poprawa warunków hodowli drobiu na fermach

Polepszenie dobrostanu

Dzięki zastosowaniu ogrzewania podłogowego można zwiększyć DJP do 39 kg/m2 lub nawet do 41kg/m2. Dodatkowo wykorzystanie systemu 2 podbiórek w 29 i 36 dniu maksymalizuje zyski z tej samej powierzchni.

Wysuszony pomiot hamuje rozwój bakterii, z tego też względu ptaki nie wymagają stosowani antybiotyków.

oszczędności w zużyciu energii cieplnej obiektów inwentarskich

Większa ilość cykli hodowlanych

Ogrzewanie podłogowe skraca okres czyszczenia i odkażania kurnika. Wypalanie jest konieczne maksymalnie 2 razy do roku. Przerwy między obsadzeniami można skrócić do tygodnia, gdyż posadzka po umyciu schnie 1 dzień.

Zastosowanie ogrzewania podłogowego daje możliwość zwiększenia liczby cykli produkcyjnych do 7 w roku bez przeciążania budynku.

systemy podgrzewanych posadzek dla obiektów hodowlanych

Oszczędność ściółki

Zastosowanie ogrzewania podłogowego zmniejsza ilość wymaganej ściółki do 1kg na m2

Jako ściółkę wykorzystuje się pellet z mielonej słomy bądź sterylizowany suchy torf.

Lepszy konwersja paszy

Dzięki zastosowaniu ogrzewania podłogowego kurczak potrzebuje mniej energii własnej na wytwarzanie odpowiedniego ciepła przez co następuje lepsza konwersja paszy.

Aktualnie pracujące kurniki osiągają konwersję na poziomie 1,5 – 1,56 kg paszy/kg brojlera.


Korzyści produkcyjne


Mniejsza emisja szkodliwych gazów

Kolejną zaletą stosowania ogrzewania podłogowego jest znaczne ograniczenie powstawania szkodliwych gazów fermentacyjnych i amoniaku w cyklu produkcyjnym.

Po podsuszeniu ściółki za pomocą ogrzewania podłogowego maleje emisja amoniaku. Nadmiar amoniaku w pomieszczeniach dla zwierząt powoduje szereg zaburzeń, z których najbardziej dotkliwe dla drobiu są podrażnienia i stany zapalne górnych dróg oddechowych i spojówek, nieżyty błon śluzowych, obniżenie odporności organizmu, podrażnienie ośrodkowego układu nerwowego, a w przypadku dużego stężenia – zejście śmiertelne zwierząt poprzez uduszenie.

Lepsza jakość ściółki

Ogrzewanie podłogowe poprawia też jakość ściółki, która wywiera istotny wpływ na kształtowanie się fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników mikroklimatu. Jakość ściółki zależy w dużym stopniu od jej wilgotności, która powinna wynosić 20-25%. Proces podsuszania ściółki przy użyciu ogrzewania podłogowego wpływa pozytywnie na jej elastyczność, chłonność, wilgotność, kruchość oraz zdolność szybkiej utraty nadmiaru wody.

Mniejsze skażenie ściółki

Ogrzewanie podłogowe wpływa korzystnie na zdrowie inwentarza poprzez zmniejszenie skażenia mikrobiologicznego ściółki. Ściółka może być w różnym stopniu skażona mikrobiologicznie. Najczęściej występujące w ściółce drobnoustroje chorobotwórcze. Wilgotna i zanieczyszczona pomiotem ściółka, stanowi doskonałe podłoże dla rozwoju mykoplazmozy i kokcydiozy, a zakażenie ściółki Clostridium perfingens sprzyja występowaniu nekrotycznego zapalenia jelit.

Oddziaływanie na środowisko

Kolejną zaletą stosowania ogrzewania podłogowego jest fakt, że zmniejsza negatywne oddziaływanie fermy na środowisko. Świeży pomiot stanowi doskonałe środowisko do rozwoju mikroorganizmów i ich emisji do środowiska przyrodniczego.

Podłogowe ogrzewanie umożliwia podsuszanie pomiotu w budynkach produkcyjnych. Po zabiegu podsuszania odchodów liczba drobnoustrojów oraz ich metabolitów maleje. Sucha ściółka niweluje również nieprzyjemne zapachy.

Równomierne rozprowadzenie ciepła

Kolejną zaletą ogrzewania budynków inwentarskich systemem podłogowym jest równomierne rozprowadzenie ciepła na powierzchni całego budynku. Zapobiega to powstawaniu miejsc gromadzenia się młodych ptaków w skupiskach. Ogrzewanie podłogowe doskonale sprawdza się w miejscach, gdzie ciepło jest potrzebne bezpośrednio przy podłodze budynku inwentarskiego.

Zastosowanie ogrzewania podłogowego w Państwa fermie przynosi wymierne korzyści produkcyjne i ekonomiczne.

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją przesłanego zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest CYNKLAK KONSTRUKCJE s.c. R.Rednowski, D.Klimek z siedzibą ul. Leśna 36, 07-200 Wyszków.

Jak do nas trafić?

Partnerzy